top of page

Om advokaten

Advokat Mathias Røed

Advokat Mathias Røed er advokat og partner i Advokatfirmaet Alvik, Røed og Stang Lund. Han har arbeidet som advokat siden 2012 og er spesialisert i barne- og familiesaker. Han besitter særlig kunnskap om sårbare barn og har stor forståelse for både rettslige og psykologfaglige sider av sakene. 

 

Mathias har langvarig og variert erfaring innenfor barne- og familieretten, og har regelmessig oppdrag i domstolene. Han har også ledet en kontrollkommisjon for tvungent psykisk helsevern, undervist og skrevet en rekke artikler innenfor barne- og familieretten. Mathias var også med på oppstarten av Barnas Jurist, et gratis rettshjelptiltak for barn. Der jobbet han som mentor og for å styrke barns rettigheter.  

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale dersom du har spørsmål eller ønsker bistand.

Kontakt

    Thanks for submitting!

    bottom of page