top of page

Familierett

Familieretten handler om reglene for inngåelse oppløsning av ekteskap, de økonomiske forhold mellom ektefeller og samboere. 

Våre advokater har omfattende erfaring med familierett og gir bistand for å trygge den økonomiske veien inn eller ut av et ekteskap, eller samboerforhold. 

Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale.

distansert Par
For ektefeller:

 

Når ektefeller avslutter sitt ekteskap må det avgjøres hvem som eier hva og hvordan det økonomiske oppgjøret skal være. Det må besluttes om felles bolig skal selges eller ikke, innbo, bil, firmaer og løsøre må fordeles. 

Ved ekteskapsinngåelse opprettes det et felleseie mellom ektefellene, med mindre ektefellene bestemmer annet i en ektepakt. 

Felleseie er det mest vanlige formuesforholdet mellom ektefeller og formuen som skal deles ved et brudd. Ved en skilsmisse er hovedreglen ved felleseie at ektefellenes samlede formue skal deles likt etter fradrag fra gjeld. Dette kalles for likedeling. 

Et unntak fra dette er skjevdelingsmidler. Dette er verdien av en formue som klart kan føres tilbake til midler en ektefelle hadde ved ekteskapsinngåelse, eller senere har fått ved arv eller gave fra andre enn ektefellen. Det er et krav at verdien er i behold. 

Et annet unntak fra likedelingsregelen er særeie. Særeie er betegnelsen på formue eller eiendeler som kun eies av den ene ektefellen og som ikke skal være gjenstand ved et skifte. Særeie må avtales i ektepakt for å være gyldig. 

Ta kontakt i dag for bistand til oppsett av ektepakt eller for å gjennomføre det økonomiske skifte. 

For samboere:

For samboere gjelder ikke reglene for felleseie, skjevdeling eller særeie. Utgangspunktet for samboere er at hver av samboerne eier det man selv har ervervet og det oppstår ikke et felleseie ved etablering av samboerforholdet. 

Dersom du skal bli samboer kan det være lurt å skrive en samboeravtale som regulerer det økonomiske oppgjøret ved et brudd. 

bottom of page